Drodzy darczyńcy

Drodzy darczyńcy

Celem Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Świętoniowej jest praca na rzecz szkoły oraz naszego regionu, a w szczególności działalność w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacji i nauki, dlatego zwracamy się z prośbą o wsparcie naszych inicjatyw  poprzez wpłatę darowizny na nr konta:  64124025971111001040351389

Nasze cele statutowe oraz forma prawna są zgodne z wymaganiami zawartymi w ustawie  opodatku dochodowym osób  prawnych/fizycznych(Art. 18 ust 1 )/(Art. 26 ust.1 p. 9 lit. A),dlatego darowizny przekazane na rzecz naszej organizacji można odliczyć od dochodu, a pomogą nam one rozwijać nasze projekty.