Program „Bezpieczna droga do szkoły”

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Świętoniowej w dniu 24.10.2018 r.  przy współudziale  funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku  realizowało program „Bezpieczna droga do szkoły” dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Świętoniowej.  W tym roku pogadanki na temat zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym przeprowadziły asp. Renata Jaremko i asp.szt. Justyna Urban.

W czasie prowadzonych zajęć profilaktycznych dzieci z grup przedszkolnych oraz I, II i III klasy przypomniano podstawowe zasady bezpieczeństwa, jak należy bezpiecznie zachować się na drodze, w jakich miejscach bezpiecznie przechodzić przez jezdnię i dlaczego należy nosić odblaski. Dzieci dla utrwalenia wiadomości, otrzymały  zakupione przez Stowarzyszenie i Gminę Przeworsk  kolorowanki oraz odblaski, dla lepszej widoczności podczas jesiennych wędrówek  nie tylko do szkoły. Największą jednak atrakcją dla dzieci był policyjny „słoń” – maskotka policji w Przeworsku , który aktywnie uczestniczył w spotkaniu rozdając dzieciom odblaski. Wspólnie spędzone chwile upamiętnione zostały zdjęciami  z policyjnym słoniem.

Janusz Harpula

Wiesław Bukowski