Wyniki IV Powiatowy Konkurs Ekologiczny

Cel konkursu:

– poszerzenie ekologicznej wiedzy uczestników konkursu,

– nauka pożytecznego działania na rzecz ochrony środowiska,

–  kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów i ich rodzin,  promujących ideę segregacji i recyklingu odpadów

– promowanie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych oraz ponowne przetwarzanie odpadów na  praktyczne przedmioty domowego użytku,

– wskazanie na twórczy i aktywny sposób spędzania wolnego czasu,

-odczuwanie osobistej motywacji do ochrony przyrody,

– rozbudzanie wyobraźni i kreatywności,

– umożliwienie prezentacji uzdolnień plastycznych,

– rozwijanie zainteresowań artystycznych.

 

Jury Konkursu w składzie:
Jolanta Woźniak- przedstawiciel gminy Przeworsk
Agnieszka Płonka- przedstawiciel Starostwa Powiatowego z Przeworska
Dariusz Żurek- przedstawiciel Nadleśnictwa Kańczuga
Marek Pelc- wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Świętoniowej
Jerzy Fuhrman -Szkoła Podstawowa nr 3 w Przeworsku
Agata Chudy –Szkoła Podstawowa w Świętoniowej
Monika Obłoza – członek Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Świętoniowej – Szkoła Podstawowa w Świętoniowej
Anna Urban – Szkoła Podstawowa w Grzęsce
Agnieszka Cwynar – Szkoła Podstawowa w Chałupkach

Po ocenie wyłoniło następujących laureatów:

KATEGORIA – MATERIAŁY NATURALNE:

I miejsce  – Rafał Lasek kl.4 sp Szkoła Podstawowa im. Władysława Kojdra w Grzęsce z liczbą 53 punktów.
II miejsce – Wiktoria Kukla kl.5sp Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chałupkach z liczbą 49 punktów.
III miejsce – Dominik Dyrda kl.,,0” Szkoła Podstawowa im. Księdza Franciszka Wosia w Świętoniowej z liczbą 46
punktów.
IV miejsce – Maciej Hawro kl.5sp Szkoła Podstawowa w Białobokach z liczbą 43 punktów.

KATEGORIA – SUROWCE WTÓRNE:

I miejsce  -Alan Salwach kl.4sp  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chałupkach z liczbą 30 punktów.
II miejsce – Marta Mroczka kl. 6sp Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Mirocinie z liczbą 19 punktów.
II miejsce – Antonina Ciurko kl.6sp Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Manasterzu z liczbą 18 punktów.

Szczegóły na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Świętoniowej

 

 

 

REGULAMIN IV POWIATOWEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO ,,EKO-CHOINKA”

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie na „Eko-choinkę” organizowanym przez:

– Gmina Przeworsk
– Szkoła Podstawowa im. ks. Franciszka Wosia w Świętoniowej
– Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Świętoniowej
pod patronatem:
-Starostwo Powiatowe w Przeworsku
-Nadleśnictwo Kańczuga
-Gazeta Jarosławska

Zadaniem konkursu jest wykonanie „Eko – Choinki” ( „Im bardziej „eko”, tym lepiej”)
oraz dostarczeniu jej z kartą zgłoszenia w konkursie i oświadczeniem na adres Szkoły Podstawowej w Świętoniowej.

Szczegóły w regulaminie