Przetarg na „Budowa ścieżki rowerowej, miejsca postojowego, elementów małej architektury oraz boiska do piłki siatkowej w miejscowości Świętoniowa”

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Świętoniowej : Budowa ścieżki rowerowej, miejsca postojowego, elementów małej architektury oraz boiska do piłki siatkowej w miejscowości Świętoniowa


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

szczegóły w załączniku:

ogłoszenie przetargu

szczegóły zamówienia

 

Wyniki IV Powiatowy Konkurs Ekologiczny

Cel konkursu:

– poszerzenie ekologicznej wiedzy uczestników konkursu,

– nauka pożytecznego działania na rzecz ochrony środowiska,

–  kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów i ich rodzin,  promujących ideę segregacji i recyklingu odpadów

– promowanie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych oraz ponowne przetwarzanie odpadów na  praktyczne przedmioty domowego użytku,

– wskazanie na twórczy i aktywny sposób spędzania wolnego czasu,

-odczuwanie osobistej motywacji do ochrony przyrody,

– rozbudzanie wyobraźni i kreatywności,

– umożliwienie prezentacji uzdolnień plastycznych,

– rozwijanie zainteresowań artystycznych.

 

Jury Konkursu w składzie:
Jolanta Woźniak- przedstawiciel gminy Przeworsk
Agnieszka Płonka- przedstawiciel Starostwa Powiatowego z Przeworska
Dariusz Żurek- przedstawiciel Nadleśnictwa Kańczuga
Marek Pelc- wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Świętoniowej
Jerzy Fuhrman -Szkoła Podstawowa nr 3 w Przeworsku
Agata Chudy –Szkoła Podstawowa w Świętoniowej
Monika Obłoza – członek Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Świętoniowej – Szkoła Podstawowa w Świętoniowej
Anna Urban – Szkoła Podstawowa w Grzęsce
Agnieszka Cwynar – Szkoła Podstawowa w Chałupkach

Po ocenie wyłoniło następujących laureatów:

KATEGORIA – MATERIAŁY NATURALNE:

I miejsce  – Rafał Lasek kl.4 sp Szkoła Podstawowa im. Władysława Kojdra w Grzęsce z liczbą 53 punktów.
II miejsce – Wiktoria Kukla kl.5sp Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chałupkach z liczbą 49 punktów.
III miejsce – Dominik Dyrda kl.,,0” Szkoła Podstawowa im. Księdza Franciszka Wosia w Świętoniowej z liczbą 46
punktów.
IV miejsce – Maciej Hawro kl.5sp Szkoła Podstawowa w Białobokach z liczbą 43 punktów.

KATEGORIA – SUROWCE WTÓRNE:

I miejsce  -Alan Salwach kl.4sp  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chałupkach z liczbą 30 punktów.
II miejsce – Marta Mroczka kl. 6sp Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Mirocinie z liczbą 19 punktów.
II miejsce – Antonina Ciurko kl.6sp Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Manasterzu z liczbą 18 punktów.

Szczegóły na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Świętoniowej

 

 

 

Przetarg na „Budowa ścieżki rowerowej, miejsca postojowego, elementów małej architektury oraz boiska do piłki siatkowej w miejscowości Świętoniowa”

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Świetoniowej  zaprasza do składania ofert na przetarg:

„Budowa ścieżki rowerowej, miejsca postojowego, elementów małej architektury oraz boiska do piłki siatkowej w miejscowości Świętoniowa”

Szczegóły w załącznikach:

Program „Bezpieczna droga do szkoły”

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Świętoniowej w dniu 24.10.2018 r.  przy współudziale  funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku  realizowało program „Bezpieczna droga do szkoły” dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Świętoniowej.  W tym roku pogadanki na temat zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym przeprowadziły asp. Renata Jaremko i asp.szt. Justyna Urban.

W czasie prowadzonych zajęć profilaktycznych dzieci z grup przedszkolnych oraz I, II i III klasy przypomniano podstawowe zasady bezpieczeństwa, jak należy bezpiecznie zachować się na drodze, w jakich miejscach bezpiecznie przechodzić przez jezdnię i dlaczego należy nosić odblaski. Dzieci dla utrwalenia wiadomości, otrzymały  zakupione przez Stowarzyszenie i Gminę Przeworsk  kolorowanki oraz odblaski, dla lepszej widoczności podczas jesiennych wędrówek  nie tylko do szkoły. Największą jednak atrakcją dla dzieci był policyjny „słoń” – maskotka policji w Przeworsku , który aktywnie uczestniczył w spotkaniu rozdając dzieciom odblaski. Wspólnie spędzone chwile upamiętnione zostały zdjęciami  z policyjnym słoniem.

Janusz Harpula

Wiesław Bukowski

 

REGULAMIN IV POWIATOWEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO ,,EKO-CHOINKA”

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie na „Eko-choinkę” organizowanym przez:

– Gmina Przeworsk
– Szkoła Podstawowa im. ks. Franciszka Wosia w Świętoniowej
– Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Świętoniowej
pod patronatem:
-Starostwo Powiatowe w Przeworsku
-Nadleśnictwo Kańczuga
-Gazeta Jarosławska

Zadaniem konkursu jest wykonanie „Eko – Choinki” ( „Im bardziej „eko”, tym lepiej”)
oraz dostarczeniu jej z kartą zgłoszenia w konkursie i oświadczeniem na adres Szkoły Podstawowej w Świętoniowej.

Szczegóły w regulaminie 

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Wszystkim , Nauczycielom i Pracownikom Szkoły Podstawowej w Świętoniowej, pragniemy przekazać najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 Życzymy wielu sukcesów, które będą powodem satysfakcji i spełnienia zawodowego, radości i optymistycznego nastawienia w każdym dniu pracy. Wszelkiej pomyślności, poczucia ważności wykonywanego zawodu oraz wdzięczności uczniów, z którymi dzielicie się swoją wiedzą i doświadczeniem. Niech Państwa wiedza, pasja spotkają się z uznaniem i szacunkiem uczniów, niech będą dla nich inspiracją do własnego rozwoju i poszukiwań.                                                                    

Życzymy Państwu wielu osiągnięć zawodowych oraz pomyślności w życiu osobistym.

                                                                    

                             W imieniu  Zarządu Stowarzyszenia

                                                                             Prezes Wiesław Bukowski

Spływ Tanwią w nagrodę dla najzdolniejszych

Tanew to  prawostronny dopływ Sanu wypływa na południowym Roztoczu, z bagien między wsiami Huta Stara i Złomy Ruskie, w okolicy wsi Wola Wielka, a jedno ze źródeł znajduje się we wsi Łukawica w powiecie lubaczowskim województwa podkarpackiego. Trasa naszego spływu liczyła 10 km długości, to odpowiedni dystans na początek przygody z kajakarstwem. Wystartowaliśmy 29 sierpnia 2018 roku z mostu w Osuchach. Rzeka trochę meandruje, ale nurt nie był bystry tak, aby nie poradziły sobie z nim także osoby niewprawione. Wyruszyliśmy w świetnych nastrojach, pogoda dopisywała – nie było gorąco ani zimno. W znacznej części odcinka płynęliśmy przez las. Na trasie występują przechylone lub powalone drzewa, kłody i korzenie wystające z rzeki urozmaicające spływ. Rzeka jest dość szeroka, co pozwala na ominiecie przeszkód. Mogliśmy też sprawdzić swoje, często amatorskie umiejętności. Poza małymi przygodami, kiedy nurt znosił młode kajakarki na brzeg, albo kiedy powstał mały, pełen radosnych okrzyków zator złożony z kilku kajaków, obyło się bez poważnych problemów. Spływ zabezpieczali przesympatyczni ratownicy i osoby odpowiedzialne za pilotaż grupy. Po drodze mijaliśmy most z drewnianym pokładem w Szostakach. Odcinek skończyliśmy na ranczu w Pisklakach, gdzie przez kilka godzin grillowaliśmy . Woda w tej części rzeki jest płytka , przejrzysta z kremowym piaskiem na dnie. Płynąc obcowaliśmy z przyrodą i zwierzętami. Tak po krótce można zrelacjonować naszą ostatnią wycieczkę- nagrodę dla najzdolniejszych uczniów naszej szkoły.

 

W 2014 roku Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Świętoniowej, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalili regulamin nagrody, w którym ustalono , że co roku kilkunastu najzdolniejszych gimnazjalistów wyjedzie podczas wakacji na wycieczkę. Pierwszy wyjazd był to trzydniowy rajd w Bieszczadach. Drugą wycieczką był spływ kajakowy Wieprzem . W 2015 roku  gimnazjaliści udali się na rajd w Pieniny, rok później mogli przeżyć ekstremalne doświadczenia w parku rozrywki Zatorland.

W ostatnim roku podjęliśmy wspólną decyzję, że w wycieczce będą brać udział nie tylko gimnazjaliści, ale wszyscy uczniowie szkoły podstawowej począwszy od czwartej klasy – w tym roku było to 20  uczniów.

                                                                                                              Janusz Harpula